ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωστοπούλου Έλενα

Το μεταφραστικό γραφείο «Ελένη Κωστοπούλου» ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας και επιμέλειας κειμένων για την αγγλική και γερμανική γλώσσα. Η ιδιοκτήτρια του γραφείου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Mainz της Γερμανίας. Εργαζόμαστε πάντα με γνώμονα την ποιότητα, την πιστή τήρηση των προθεσμιών, την αξιοπιστία και την εχεμύθεια. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το μεταφραστικό πρόγραμμα SDL Trados που παρέχει συνέπεια στην ορολογία, αυξάνει την ταχύτητα στην μετάφραση και μειώνει το τελικό κόστος για τον πελάτη.

Στο δίκτυο συνεργατών μας περιλαμβάνονται πτυχιούχοι μεταφραστές που εργάζονται πάντα προς τη μητρική τους γλώσσα για βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο στη μετάφραση όσο και στην επιμέλεια κειμένων.

Αναλαμβάνουμε, επίσης, τη μετάφραση επίσημων εγγράφων που πρόκειται να κατατεθούν σε υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με γλωσσομαθείς δικηγόρους που επικυρώνουν τα έγγραφα που πρόκειται να κατατεθούν σε δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας. Την επικύρωση εγγράφων που πρόκειται να κατατεθούν σε υπηρεσίες του εξωτερικού διεκπεραιώνει το ίδιο το γραφείο με την επίσημη σφραγίδα του.